Inleiding

Laatst bijgewerkt: 15.05.2023

Introduction

Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om u, in overeenstemming met de vereisten van de General Data Protection Regulation (GDPR), uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke keuzes u hebt als bezoeker van deze website.

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de informatie te verstrekken. Als u dit niet doet, heeft dit geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover in de latere verwerking niets anders is vermeld.

“Persoonsgegevens”: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Naam van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke partij in de zin van de GDPR en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere bepalingen inzake gegevensbescherming is de

Stretta Music GmbH
Ochsenfurter Straße 6
97246 Eibelstadt
Duitsland

E-mail: info@stretta-music.be | Website: www.stretta-music.be

Functionaris voor gegevensbescherming

Friedemann Hecht
Dudenstr. 10, Aufgang B
10965 Berlijn
Duitsland

E-mail: kontakt@mehralsdatenschutz.de | Website: https://www.mehralsdatenschutz.de/

Automatische dataopslag

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, stuurt uw internetbrowser gebruiksgegevens naar ons of onze IT-dienstverlener en slaat deze op in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 (1.f) GDPR omdat wij een hoger legitiem belang hebben om de goede werking van onze website te garanderen en onze dienstverlening te verbeteren.

Contact via e-mail

Als u per e-mail of via ons contactformulier contact met ons opneemt, verzamelen wij alleen uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) in de mate waarin u die hebt verstrekt. De gegevens worden verwerkt voor de verwerking en beantwoording van uw contactverzoek.

Als het doel van het contact met ons is om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. overleg bij interesse in aankoop, voorbereiding van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten contract tussen u en ons, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 (1.b) GDPR.

Als het contact om andere redenen plaatsvindt, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 (1.f) GDPR vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. In dit geval heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1.f) GDPR om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking van sollicitaties per e-mail

Bezoekers van de site kunnen per e-mail solliciteren op vacatures die op de site worden geadverteerd indien zij daarin geïnteresseerd zijn. Wij verzamelen uw persoonlijke informatie alleen als u die aan ons verstrekt. Dit kunnen uw contactgegevens zijn (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer), gegevens over uw beroepskwalificaties en opleiding, gegevens over professionele ontwikkelingscursussen en prestatiegegevens.

Het doel van de verwerking van de gegevens is contact met u op te nemen en te beslissen of er een arbeidsverhouding met u wordt aangegaan. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure uit te voeren. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6 (1.b) GDPR in combinatie met. § 26 (1) BDSG om precontractuele maatregelen uit te voeren (het uitvoeren van de sollicitatieprocedure als opmaat naar het sluiten van een arbeidsovereenkomst).

Indien bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van art. 9 (1) GDPR worden gevraagd van sollicitanten in de loop van de sollicitatieprocedure, zoals informatie over de mate van ernstige handicap, gebeurt dit op basis van Art. 9 (2.b) GDPR, zodat wij de rechten kunnen uitoefenen en de verplichtingen kunnen nakomen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om uw sollicitatie te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens uiterlijk na zes maanden verwijderd, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik. Indien na de sollicitatieprocedure een arbeidsverhouding tot stand komt, worden de verstrekte gegevens verder verwerkt op basis van Art. 6 (1.b) GDPR in combinatie met § 26 (1) BDSG voor het uitvoeren van de arbeidsrelatie en vervolgens overgedragen aan het personeelsdossier.

Klantenaccount

Wanneer u een klantenrekening opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de daar aangegeven mate. Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van uw bestelling te vergemakkelijken. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1.a) GDPR met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd. Uw account wordt dan verwijderd.

Orders

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te behandelen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als deze niet worden verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1.b) GDPR en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.

Wij kunnen uw informatie bijvoorbeeld delen met ons leveringsbedrijf, onze betalingsdienstaanbieder, onze dienstverlener voor de verwerking van bestellingen en onze IT-dienstaanbieder. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De hoeveelheid overgedragen gegevens wordt tot een minimum beperkt.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt om onze nieuwsbrief ("StrettaLetter") te ontvangen, verzamelen wij de volgende informatie - indien deze niet reeds beschikbaar is via een klantenaccount:

- Naam, voornaam
- E-mailadres

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Hiervoor worden de gegevens doorgegeven aan de nieuwsbriefdienst Brevo (Sendinblue GmbH), Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Duitsland. De gegevens worden alleen opgeslagen op Europese servers.

Hier kunt u de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerker bereiken: datenschutz@brevo.com

Hier vindt u de Privacy Policy van de gegevensverwerker.

Zolang u zich niet inschrijft voor onze nieuwsbrief, worden er geen gegevens doorgegeven aan Brevo.

Goederenbeheer

Wij maken voor de contractverwerking gebruik van een goederenbeheersysteem als onderdeel van de orderverwerking. De tijdens het bestelproces verzamelde persoonsgegevens worden voor dit doel doorgegeven aan exitB GmbH, Sickingenstr. 70, 10553 Berlin, Duitsland.

Betalingsdienstaanbieders

Mollie

Wij maken gebruik van de betaaldienstverlener Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland) om betalingen op onze website te verwerken. Het doel van de gegevensverwerking is om u via de betalingsverwerking door de betalingsdienstaanbieder Mollie verschillende betalingsmogelijkheden te kunnen aanbieden. Als u een van de door de betalingsdienstaanbieder Mollie aangeboden betalingsmogelijkheden hebt geselecteerd, worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens aan Mollie doorgegeven. Dit omvat uw betalingsgegevens (bijv. bankrekeningnummer of creditcardnummer), uw IP-adres, uw internetbrowser en apparaattype, en in sommige gevallen uw voor- en achternaam, adresgegevens en informatie over het product of de dienst die u bij ons hebt gekocht. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 (1.b) GDPR. Voor meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienstaanbieder Mollie, verwijzen wij u naar hun privacybeleid www.mollie.com/privacy.

VR-betaling

Wij gebruiken de betalingsdienstaanbieder VR-Payment GmbH (Saonestr. 3a, 60528 Frankfurt am Main) om creditcardbetalingen op onze website te verwerken. Het doel van de gegevensverwerking is om u in staat te stellen kaartbetalingen uit te voeren. Als u een van de door VR-Payment aangeboden betalingsmogelijkheden hebt gekozen, worden de voor de afwikkeling van de betaling vereiste gegevens aan VR-Payment doorgegeven. Dit omvat uw betalingsgegevens, uw IP-adres, uw internetbrowser en apparaattype, uw voor- en achternaam, uw adresgegevens en informatie over het product of de dienst die u bij ons hebt gekocht. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op Art. (1.b) GDPR. Voor meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienstaanbieder VR-Payment verwijzen wij u naar hun privacybeleid www.vr-payment.de/datenschutz-haftung-in-app-zahlmodul-nutzer.

PayPal

Als PayPal is geselecteerd als betalingsdienstaanbieder, kan PayPal kredietcontroles uitvoeren voor bepaalde door de klant geselecteerde betalingsmethoden. Zie www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full voor meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens van de klant door PayPal.

Cookies en geïmplementeerde technologieën

Webbrowser cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op of door de internetbrowser van een gebruiker op zijn computersysteem. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een unieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U hebt dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen van uw internetbrowser te selecteren, kunt u gewaarschuwd worden voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen of u deze accepteert, en kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen en dat de gegevens die ze bevatten worden doorgegeven. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Houd er echter rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Met alle belangrijke webbrowsers kunt u cookies beheren en verwijderen. Informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u op de ondersteuningspagina’s van de fabrikant.

Technisch noodzakelijke cookies

Tenzij anders vermeld in het onderstaande privacybeleid, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies om onze site gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies stellen onze systemen ook in staat uw browser te herkennen en u diensten aan te bieden, zelfs nadat u van pagina bent veranderd. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Deze vereisen dat de browser wordt herkend nadat een pagina is gewijzigd.

Het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën is gebaseerd op § 25 (2) TDDDG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6 (1.f) GDPR op ons dwingende legitieme belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te waarborgen.

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Gebruik van intelliAd Tracking

Het doel van intelliAd tracking is het ontwerpen en optimaliseren van websites op basis van de vraag. Daartoe worden anonieme gebruiksgegevens verzameld en in geaggregeerde vorm opgeslagen. De intelliAd-technologie is een dienst van emarketing AG (Landsbergerstraße 110, 80339 München, Duitsland).

De gegevens worden verwerkt voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers, alsmede voor marketing- en reclamedoeleinden. Hiertoe gebruikt emarketing AG de verkregen informatie namens de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en de beheerder van de website andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze informatie kan het volgende omvatten: IP-adres, datum en tijd waarop de pagina is bekeken, klikpad, informatie over de browser en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina’s, referrer URL (de website vanwaar u naar onze site bent gelinkt), geolocatie, aankoopactiviteit. Het IP-adres dat uw browser in het kader van intelliAd tracking doorgeeft, wordt geanonimiseerd en het klikpad wordt gepseudonimiseerd.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 (1.1) TDDDG in samenhang met Art. 6 (1.a) GDPR. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 Art. 6 (1.a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Meer informatie en het privacybeleid van intelliAd vindt u op www.intelliad.com/privacy-policy.

Hier kunt u bezwaar maken tegen tracking door intelliAd op alle domeinen van het verwerkingsbedrijf: login.intelliad.com/optout.php

Gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

Het doel van de gegevensverwerking is het analyseren van deze website en zijn bezoekers, alsmede voor marketing- en reclamedoeleinden. Google zal deze informatie namens de websitebeheerder gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om de websitebeheerder verdere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Deze informatie kan het volgende omvatten: IP-adres, datum en tijd waarop de pagina werd bekeken, klikpad, informatie over de browser en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina’s, referrer URL (de website vanwaar u naar onze site bent gelinkt), geolocatie, aankoopactiviteit. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, web beacons en tracking pixels om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met standaard contractuele clausules die voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van persoonsgegevens, te vinden op policies.google.com/privacy/frameworks en business.safety.google/adsprocessorterms. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gecombineerd met andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u bezit.

Het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 (1.1) TDDDG in combinatie met Art. 6 (1.a) GDPR. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 (1.a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd.

Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy, zie marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl of policies.google.com en policies.google.com/technologies/cookies.

Gebruik van Google Ads conversietracering

Wij gebruiken het online advertentieprogramma Google Ads op onze website en in deze context maken wij gebruik van conversietracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

De informatie van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op policies.google.com/privacy/frameworks en business.safety.google/adscontrollerterms.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 (1.1) TDDDG in combinatie met. Art. 6 (1.a) GDPR. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 (1.a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op policies.google.com/privacy

Gebruik van de Remarketingfunctie van Google Inc.

Wij gebruiken de functie remarketing of “vergelijkbare doelgroepen” van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website.

De toepassing wordt gebruikt om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis is voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website te volgen en om anonieme gegevens over het gebruik van de website te verzamelen. Er wordt geen persoonlijke informatie over bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, tonen wij u advertenties die meer rekening houden met de product- en informatiegebieden die u eerder hebt bezocht.

Uw gegevens kunnen worden overgebracht naar servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De overdracht vindt plaats op basis van, onder andere, contractuele standaardclausules die passende waarborgen bieden voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op policies.google.com/privacy/frameworks.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 (1.1) TDDDG in combinatie met Art. 6 (1.a) GDPR. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 (1.a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd.

Gebruik van de Google Tag Manager

Wij maken op onze website gebruik van de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

Deze toepassing beheert JavaScript-tags en HTML-tags die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren. Het doel van deze gegevensverwerking is ons te helpen bij het ontwerpen en optimaliseren van onze website om aan uw behoeften te voldoen.

De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonsgegevens. Er kunnen echter wel andere tags worden geactiveerd die persoonlijke informatie kunnen verzamelen en verwerken.

Zie marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/tag-manager/use-policy voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming.

Gebruik van sociale plugins

Wij gebruiken plugins voor sociale netwerken op onze website. Om u in controle te houden over uw gegevens, gebruiken wij de privacybeschermende "Shariff"-knoppen.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt er geen verbinding gemaakt met de servers van de sociale netwerken en worden er bijgevolg geen gegevens doorgegeven.

Meer informatie over het Shariff-project vindt u hier: www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Wanneer u op de knoppen klikt, verschijnt er een pop-upvenster waarmee u zich met uw gegevens kunt aanmelden bij de dienst. Pas nadat u actief bent ingelogd, wordt een directe verbinding met de sociale netwerken tot stand gebracht.

Door in te loggen geeft u toestemming voor de overdracht van uw gegevens aan de betreffende social media provider. Dit omvat uw IP-adres en informatie over welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u tegelijkertijd verbonden bent met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, wordt de verzamelde informatie ook gekoppeld aan uw respectieve profielen. U kunt dit alleen voorkomen door uit te loggen bij uw sociale media-accounts voordat u onze website bezoekt en de knoppen activeert.

Voor meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens, alsmede over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het gekoppelde privacybeleid van de aanbieders:

Facebook van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland): www.facebook.com/policy.php

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De overdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Instagram door Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland): help.instagram.com/155833707900388

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De overdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Pinterest van Pinterest Inc (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS): policy.pinterest.com/privacy-policy

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS.

Twitter of Twitter Inc (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, USA): twitter.com/privacy

Gebruik van Cloudflare

Onze website maakt gebruik van het Cloudflare CDN Content Delivery Network van Cloudflare Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA). Dit is een supraregionaal netwerk van servers in verschillende datacentra waarmee onze webserver verbinding maakt en via welke bepaalde content op onze website wordt afgeleverd.

Het doel van de gegevensverwerking is de laadtijden van onze website te optimaliseren en zo ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken. De volgende informatie kan worden verzameld, onder andere IP-adres, informatie over de systeemconfiguratie, informatie over het verkeer van en naar websites van klanten (zogenaamde serverlogbestanden).

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De overdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 (1.1) TDDDG in samenhang met Art. 6 (1.a) GDPR. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 (1.a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Meer informatie over privacy bij het gebruik van Cloudflare vindt u op www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/.

Gebruik van YouTube

Wij gebruiken de insluitingsfunctie voor YouTube-video’s van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website, die een filiaal is van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS).

Deze functie toont video’s die zijn opgeslagen op YouTube in een iFrame op de website. De uitgebreide privacymodus is ingeschakeld. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van de site. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie over die video naar YouTube gestuurd en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De overdracht is gedeeltelijk gebaseerd op contractuele standaardclausules als adequate waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op policies.google.com/privacy/frameworks.

Het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 (1.1) TDDDG in combinatie met Art. 6 (1.a) GDPR. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 (1.a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van YouTube op www.youtube.com/t/privacy.

Gebruik van Vimeo

Wij gebruiken plug-ins van Vimeo Inc. (555 West 18th Street New York, New York 10011, USA) op onze website om video’s te integreren.

Wanneer u pagina’s op onze site bezoekt die een dergelijke plug-in hebben, wordt een verbinding gemaakt met de Vimeo-servers en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door een melding aan uw browser. Dit stuurt zowel uw IP-adres als informatie over welke van onze pagina’s u hebt bezocht naar de Vimeo-servers. Als u bij Vimeo bent ingelogd, associeert Vimeo deze informatie met uw persoonlijke gebruikersaccount. Wanneer u de functies van de plugin gebruikt (bijvoorbeeld wanneer u op een knop klikt om een video te starten), wordt deze informatie ook aan uw Vimeo-account gekoppeld.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De overdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 (1.1) TDDDG in combinatie met Art. 6 (1.a) GDPR. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 (1.a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Raadpleeg het Privacybeleid van Vimeo voor meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling, het verdere gebruik en de verwerking van de gegevens door Vimeo, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen: vimeo.com/privacy.

Gebruik van Spotify

Wij gebruiken plug-ins van Spotify AB (Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm, Zweden) op onze website om audiostreams te integreren.

Wanneer u pagina’s op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in hebben, wordt een verbinding met de servers van Spotify tot stand gebracht en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser te informeren. Dit stuurt zowel uw IP-adres als informatie over welke van onze pagina’s u hebt bezocht naar de servers van Spotify. Als u bent ingelogd bij Spotify, zal Spotify deze informatie koppelen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Als u de functies van de plugin gebruikt (bijv. een afspeellijst starten door op de afspeellijstknop te klikken), wordt deze informatie ook aan uw Spotify-account gekoppeld.

Het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 (1.1) TDDDG in combinatie met Art. 6 (1.a) GDPR. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 (1.a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd.

Hier vindt u de Privacy Policy en de Cookie Policy van Spotify.

Rechten van de betrokkenen en 0pslag duur

Opslag duur

Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, en daarna met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens aan het einde van die periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene

U heeft de volgende rechten volgens Art. 15 tot 20 GDPR, indien aan de wettelijke vereisten is voldaan: recht op toegang, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van Art. 6 (1.f) GDPR en tegen verwerking ten behoeve van direct marketing op grond van Art. 21 (1) GDPR.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit overeenkomstig Art. 77 GDPR indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Recht van bezwaar

Indien de verwerking van de hier vermelde persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1.f) GDPR, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betrokken gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons daarvan in kennis te stellen. Na uw bezwaar zullen wij de betrokken gegevens niet langer verwerken voor direct marketing doeleinden.

Verband deutscher MusikschulenBundesverband der Freien MusikschulenJeunesses Musicales DeutschlandFrankfurter Tonkünstler-BundBundes­verb­and deutscher Lieb­haber-OrchesterStützpunkt­händ­ler der Wiener Urtext Edition

© 2004–2024 van Stretta Music. Bestel en koop bladmuziek online.

Uw specialist voor allerlei soorten bladmuziek. Muziekboeken online winkel, bladmuziek en play alongs om te downloaden, boeken, muzieklessenaars, lampen en muziek accessoires.

Het land Wereldwijd heeft een eigen Stretta website. In het geval dat je bestelling in dit land geleverd wordt, kun je het beste naar deze site wisselen, zodat de juiste levertijden en -voorwaarden getoond worden. Je winkelmandje en account blijven ongewijzigd wanneer je van land wisselt.

nl-netWisselen naar Stretta Music Wereldwijdnl-beOp Stretta Music België blijven